Go to Top

YETİŞKİNLER İÇİN YARATICI DRAMA

shutterstock_115871620 (Large)

Yaratıcı drama, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir düşüncenin, bir amacın doğaçlama ve rol oynama tekniklerinden yararlanarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı drama çalışmalarında özgüven, iletişim, farkındalık, yeni bakış açısı kazanabilmek gibi kişileri geliştirecek kazanımlar elde edilmektedir.

Yaratıcı Drama çalışmalarının bireylere  olan katkıları şunlardır:

 • Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma becerileri
 • İletişim becerileri
 • Özgüven
 • Beden dilini etkin kullanabilme
 • Yaratıcılık ve estetik bakış açısı
 • Birey olma bilinci
 • Duyguların farkındalığı
 • Duyguları kullanıp, yönetebilme
 • Sanata duyarlılık
 • Bireysel farklılıkları fark edebilme becerisi
 • Toplumsal değerleri fark edebilme

Yetişkinler için açılan yaratıcı drama atölyelerimiz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.