Go to Top

FİNANSA GİRİŞ EĞİTİMİ

shutterstock_109374125 (Large)

Dünya konjonktüründe gelişen ekonomik durumlardan ve ülkemizde iç ve dış sebeplerden krizlerin sıklıkla yaşanmasından dolayı yöneticiler ve işletme sahipleri hızlı kararlar almak durumunda kalmaktadır. Bu sebeple de yöneticilerin işletmelerini hem yürütebilmeleri hem de karar alabilmeleri için temel düzeyde finansal bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.

Finansal tablolar işletmelerin üçüncü kişilere karşı bir aynasıdır. Finansal tabloların ne olduğu ve nasıl okunması gerektiği bu noktada önem kazanmaktadır. Özellikle ülkemizde, KOBİ yöneticilerinin üretim ve satışa odaklanması nedeniyle zaman zaman finansal yönetimi göz ardı etmektedirler.

Bu eğitimin amacı, basit bir dille erken uyarı, risk kontrolü, borç ve varlıkları yönetme konusunda daha bilinçli kararlar verilmesini sağlamak üzere finansal tabloları anlatmak, yorumlama bilgisi vermek, karar vericilerin bu çalışmaların öneminin kavranmasını sağlamaktır.

Temel finans konularında bilgi sahibi olmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim İçeriği:

 • Muhasebe ve Finans
 • Geçmiş, Bugün ve Gelecek
 • Amaç ve Fonksiyonlar
 • Finans Temel Kavramları
 • Finansal Analiz
 • Finansal Planlama ve Denetim
 • Fonların Sağlanması ve Yatırımı
 • İşletmenin Stratejik Fonksiyonları ve Amacı
 • İşletmelerde Kar Mantığı
 • Firma Değeri Nedir?
 • Finans Yöneticisi Kimdir? Ve Neleri Bilir?
 • İşletmelerde Finans
 • Finansal Tablolar
 • Varlıklar ve Kaynaklar
 • Bilanço ve Denklik
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Aktif – Pasif Yönetimi
 • Sanal Firma Kuruluşu
 • Bilanço (Örnekleme)
 • Gelir Tablosu (Örnekleme)

Eğitim Süresi: 1 Gün