Go to Top

Değer Akış Haritalama (VSM)

Değer Akış Haritalama (VSM)

Eğitimin Hedefi :

Değer Akış Haritalama , üretim ya da hizmeti gerçekleştirmek için katma değer yaratan ve yaratmayan israfların akışını detaylı şekilde analiz etmede kullanılan bir yöntemdir. Üretim sahasında değer akışı ve ürünün izlediği yolu takip ederek bütünsel bir bakış açısı kazanmamızı sağlar. Değer akış haritalama eğitiminin kuruluşa sağlaması beklenen yararları:
DAH, müşterinin talebine cevap verirken proseslerimizin yarattığı katma değeri sorgulamamızı sağlar. Üretim sahasındaki  tüm adımlar tanımlanır ve prosesin anlaşılması sağlanır. Malzeme ve bilgi akışı ile ilgili olarak yönetim ve çalışanlar arasında görsel bir iletişim sağlar. Değerin akışında meydana gelen darboğazları gösterir.

İçerik:

•Yalın Üretim  ve Prensipleri

•Değer Akışı Nedir ?

•Değer Akışının Amacı

•Değer Akışı Haritalandırmada Kullanılan Araçlar

•Değer Akışı Haritalandırma Adımları

•Takt / Cycle time

• OEE/OAE/TEEP

•Mevcut Durum Haritalandırma

•Gelecek Durum Haritalandırma

•İyileştirme (Kaizen ) Yöntemleri

Süre: 2 Gün