Go to Top

ICF ONAYLI KOÇLUK EĞİTİMİ

İzmir Gelişim Akademisi ve House of Human iş ortaklığında İzmir’ de yüz yüze olacak şekilde açılan ICF onaylı profesyonel koçluk eğitimleri alanındaki uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.

Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

House of Human Profesyonel Koçluk Eğitimi, Koçluk mesleğinin tüm dünyada yaygınlaşmasını sağlayan Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından ACSTH statüsünde onaylanmış ilk Türk Programıdır. Bilişsel Davranışsal ekolde verdiğimiz eğitimlerimiz Ege Bölgesi’nde İzmir Gelişim Akademisi bünyesinde gerçekleşmektedir.

Profesyonel koçluk yaklaşımımız kişilerin duygusal ve düşünsel potansiyellerini ortaya çıkararak, harekete geçmelerini sağlamaya yöneliktir. Koçluk eğitimimiz Bilişsel Davranışsal Ekolün yaklaşımıyla kişilerin farkındalık yaşadıkları durumları, davranışlarına yansıtabilmesi ve uygulayabilmesi sürecinde koçun varlığı ile danışanına katkı sağlayabileceği bir programdır. ACSTH programımızı bitiren kişiler ICF onaylı profesyonel koçluk sertifikası almaktadır.

ICF Ünvanlama süreçlerinde mezunlarımıza mentorlük desteği verilmektedir.

Arzu eden mezunlarımız Koçluk Diploma Programı ACTP katılarak Yönetici Koçluğu ve Takım koçluğu eğitimleri de alabilmektedirler.

Programın Bireysel Hedefleri

 • Aktif ve derinlemesine dinleme yapabilmek
 • Kişi-olay ayrımı yaparak soruna yaratıcı çözüm bulabilmek
 • Şekillendirici geri bildirim yapabilmek
 • Açık uçlu, güçlü soru sorabilmek
 • Beden dilini okuyabilmek
 • Güçlü ve zayıf yönlere yönelik farkındalığını arttırabilmek
 • Değerlerini ve hedeflerini tespit edebilmek
 • Liderlik ve motivasyon teorilerini öğrenmek
 • Zaman yönetimini koçlukla desteklemek
 • Hedef bazlı planlama yapabilmek
 • Koçluğun etik kurallarını ve gerçek uygulamalarını öğrenmek
 • Tüm koçluk yetkinlikleri ve yöntemleri hakkında  öğrenmek
 • Hedefe yönelik güçlü soru sorabilmek
 • Koçluk duruşunu sergileyebilmek

Programın Kurumsal Hedefleri

 • Kurum içi iletişimde koçluk araçlarını kullanmak,
 • Yöneticileri çağdaş yönetim araçlarıyla donatmak,
 • Kurum içi lider yetiştirmeye katkıda bulunmak,
 • Kurum içi çatışmaları azaltmak,
 • Çalışan motivasyonunu yükseltmek,
 • Verimliliği arttırmak,
 • Yönetimde koçluk araçlarını kullanmak.

House Of Human ACSTH Profesyonel Koçluk Eğitimi Modülleri

 1. Temel Koçluk

1-Koçluğa Giriş Koçluk Tanıtımı:

Koçluk mesleğinin diğer meslek gruplarından farklılıkları, Dünyada ve Türkiye’de koçluk, Koçlukla ilgili beklentilerin alınması Etik kurallar: Koçluk süreci, Müşteri ve koç arasındaki ilişki, Koçluk etik kuralları, Koçluk Yetkinlikleri, Etik kuralların tartışılması Etkin dinleme: Söylenmeyeni duyabilme, iç görü, olay-kişi ayrımı yapabilme, Vaka analizleri ile dinleme yetkinliğini değerlendirme Güçlü soru sorma: Sorunun gücü; açık ve kapalı uçlu sorular, öğrenici ve yargılayıcı sorular, Koçluk sürecinde kullanılan soru örnekleri

2-Koçluk Teknikleri

Şekillendirici geri bildirim: Yakamoz yaklaşımı, fayda testi, onaylama ve takdir, Geri bildirim verme teknikleri Bütünsel koçluk teknikleri: KAMÇI ! ®Metodu ve Örnek koçluk uygulaması, DEVYM ® Metodu, Yaşam amacı, değerler vizyon çalışmaları

3-Koçluk Uygulamaları

Seçimleri netleştirme, Hareketleri tasarlama planlama ve hedef koyma; Seçim matrisi, Be-Do-Have Modeli, 5N1K Tekniği, Eylemlerin gerçekleşme oranının kontrol edilmesi Öğrenilen tekniklerin uygulanması: Koçluk tekniklerinin ve güçlü soruların birlikte uygulanması.

 • Gerçek Koçluk Oturumları Gerçekleştirme
 • Be-Do-Have Modeli,
 • Kişilik Profilleri Ve SWOT Analizi
 • Köşeler Tekniği

Koçluk yapılacak kişinin ve doğru konunun seçilmesi, Koçluk tekniklerini uygunlaması.

 1. İleri Koçluk

1-Koçlukta Metafor Kullanımı Metaforun Kökeni:

Metaforun kökeni, türediği kelimeler, yapısı, tanımı. Etimolojk açıdan inceleme. Metaforun Metabolizması: Metaforun beyinde türetimi ile ilgili bilgilerin aktarılması. Sağ Beyin Sol Beyin Testleri. Metaforun İşlevleri: Metaforun Koçlukta kullanımı ve örnekler Metafor Kullanımı ve Dikkat Edilecekler: Metafor kullanma becerisini geliştirmek için yapılacaklar, Metafor yaratmak için öneriler, Koçlukta metafor kullanımı için tavsiyeler. Tecrübe Paylaşımı Metafor Örnekleri: Türkiye’den kültürel örnekler, Dünya ve Koçlukta Kullanım Örnekleri. Zaltman ve arkadaşlarının Metafor Oluşturma Tekniği (Metaphore Elicitation Technique) Atölye Çalışması: Grup ve Bireysel Metafor Yaratma Çalışmaları. 2-3’lü Gruplar ile bireysel olarak metafor üretme alıştırmaları

 2-Rönesans Modeli ve Koçlukta Beden Dili Koçlukta Beden Dili:

Beden dilinde yakınlık, uzaklık kavramı, Beden dilinde açı(yön) ve açıklık kavramı, Beden dilinde donma ve hareket Kavramı, Beden dilinde yükseklik, alçaklık kavramı. Tüm çalışmalar uygulamalı olarak gösterilecektir.

Rönesans Bütünsel Koçluk Modeli:

A, B, C, Alanları ve soruları ile ilerleme alanlarının tespiti. Hedef belirleme Formu, KAMÇI! Tekniği ile birleşik çalışma ve gözlemci eşliğinde

 1. Usta Koçluk

 1-Liderlik, Duygusal zeka ve Yaratıcılık Üçlemesi Koçlukta Liderlik:

Liderlik özelliklerinin incelenmesi, Sahip olunan liderlik özelliklerinin ve Gelişime açık liderlik özelliklerinin belirlenmesi, Liderlik ve yönetici çarklarının Kullanımı

Koçlukta Duygusal Zeka: Koçluk ve duygusal zeka ilişkisi, Koçlukta duyguları tanıma ve kullanma, Duygusal zeka testi, Koçluk uygulaması

Koçlukta Yaratıcılık: Yaratıcılığın Tanımı, Yaratıcı Bireylerin Özellikleri, Yaratıcılığı Teşvik Edecek Sorular, Seans Öncesi- Seans ve Sonrası Yaratıcılığı Teşvik Grup çalışması ve koçluk uygulaması

2-Koçluk Uygulamaları Bireysel Koçluk Uygulamaları:

Koçluk Seansında KAMÇI! RÖNESANS, VİZYON MİMARLIĞI (DEVYM) Tekniklerinin Kullanılması, Sınav İçin Yapılacak Seanslarda Dikkat edilmesi Gereken Teknik Ayrıntılar, ICF yeterlilikleri açısından Seansların Değerlendirilmesi, ICF tarafından yapılacak ACC Sınavlarının Değerlendirmesinin Teknik Olarak İncelenmesi, Yapılacak uygulamaların incelenmesi.

3-Koçlukta Pazarlama :

Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Koçluk Türleri, Pazarlama İçin Bireysel Hazırlık, Pazarlama İçin Çevrenin Hazırlanması, Maddi Hazırlıklar, WEB Dizaynı, Marka Tescil, Sosyal Medya vb. hazırlıklar, Grup Tartışması ve Tecrübe Aktarımı

64

actp_cl