Go to Top

Kaizen ve Problem Çözme Teknikleri

Kaizen ve Problem Çözme Teknikleri

Sürekli iyileştirme (kaizen) kavramı Japon yönetiminde başlı başına en önemli kavramdır ve  Japonya’nın rekabetteki başarısının anahtarıdır. Son 20 yıldır tüm dünyanın da dikkatine çeken kaizen  yaklaşımı artık tüm işletmelerin kar etmesi ve verimli çalışması için olmazsa olmaz bir yaklaşım haline  gelmiş ve tüm iş süreçlerinde uygulanmaya başlanmıştır.

Sürekli iyileştirme sürecinin içinde güçlü bireysel öneri sistemleri, bunlardan çıkan fikirleri hayata  geçirmek için kurulan ve daha çok ‘’işi en iyi yapan bilir’’ felsefesi ışığı altında özellikle mavi yakadan  kurulan iyileştirme ekipleri çok önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kalite çemberleri ve kobetsu kaizen ekipleri sürekli iyileştirme kültürünün hayata geçmesi için kendi iş alanlarındaki sorunları tespit eden, öğrendikleri tekniklerle inceleyen ve çözen, genellikle 5-8 kişi  arasında kurulan ekiplere verilen isimlerdir. Bu ekipler sayesinde, çalışanların motivasyonu artar, takım  çalışması anlayışı işletme içinde gelişir.

Sürekli iyileştirme (Kaizen) kültüründe problemlerin olması ve bunları çözmek için iyileştirmeler  yapmak en önemli noktadır. Problemleri ele alırken sistematik olmak ve bunların çözümü için  geliştirilen problem çözme tekniklerini kullanmak iyileştirme ekipleri için çok önemlidir. Problem çözme  teknikleri içinde beyin fırtınası ile yaratıcı ve özgün fikirleri üretmek, neden-sonuç analizi ile problemin  kök nedenine ulaşmak, pareto analizi ile hangi problemden başlayacağına ve etkinlik analizi ile de ilk  hangi çözüm yolunu uygulayacağına karar vermek etkin bir iyileştirme ekip çalışması için vazgeçilmez  öğelerdir.

Eğitimin Hedefi

Sürekli iyileştirme kültürünün temel yapı taşları olan kaizen felsefesini, bireysel öneri sistemlerini, ekip  çalışmalarını ve problem çözme tekniklerini öğrenmek ve işletme içersinde uygulanmasını sağlamaktır.

İçerik

Kaizen
Japon yönetim anlayışı
Kalite ve Toplam kalite yönetimi anlayışı
İyileştirmede doğu-batı yaklaşımı
Küresel rekabet ve Türkiye
Kaizen ile rekabet gücü kazanma

Ekip Çalışması
Bireysel Öneri sistemi
Önce-sonra kaizen
Kobetsu kaizen
Kalite Çemberleri
Kişilik tipleri (uygulama)
Kobetsu Kaizen ve Kalite Çemberleri örnekleri

Problem Çözme Teknikleri

Problem nedir?
Problemlerin sınıflandırılması,teknik/metod kavramları
Veri toplama
Problem Çözme Teknikleri
Histogramlar

Beyin fırtınası ve PÇT Uygulamalar
Neden-sonuç analizi (Balık Kılçığı diyagramı)
Pareto Analizi
Etkinlik Analizi
Kontrol çizelgeleri
Gruplandırma

Katılımcılar :
Orta düzey yöneticiler  Mühendisler
Vardiya sorumluları
Ekip ve Takım Liderleri
Ekip çalışmaları içinde yer alacak mavi yaka

Süre: 2 Gün