Go to Top

Otonom Bakım

Otonom Bakım

1.Eğitimin Hedefi :

Otonom “Kendi Kendine Yeten” anlamına gelmektedir. Operatörlerin makinelerini sahiplendikleri bir  işletmeye kavuşmak üzere uygulanan bir yönetim yaklaşımıdır. Operatörlerin ekipmanlarını yakından  tanımaları, temizlik, yağlama ve kontrollerini sürekli ve sistematik olarak yapmaları ve anormalliklere  karşı tedbir almaları beklenmektedir. Operatörlerin gereken iyileştirme çalışmalarına katılması,  yönetmesi, kendi kendine yeter hale gelmeleri ve bakım becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.

2.İçerik :

Kullanıcı Bakım, TPM sürecinin en kritik unsurlarından birisidir. Operatörlere, mühendislere ve üretim  bölüm yöneticilerine yönelik bu eğitimde operatörlerin kullanıcı bakımlarını nasıl yapması ve “benim  makinem” yaklaşımının nasıl oluşturulması gerektiği anlatılmaktadır. Eğitimimizde örnek uygulamalara  yer verilmektedir. Çünkü; strateji yayılımı, faaliyetlerinize odaklanarak ve onları hizalayarak, fırsat ve  tehditlere hızlı bir şekilde cevap vermenizi sağlayacaktır.

3.Katılımcılar :
Mühendisler
Vardiya sorumluları
Ekip ve Takım Liderleri  Üretim operatörleri
Bakım Operatörleri

4-Süre: 1 Gün