Go to Top

İLERİ FİNANS EĞİTİMİ

shutterstock_107648306 (Large)

Dünya konjonktüründe gelişen ekonomik durumlardan ve ülkemizde iç ve dış sebeplerden krizlerin sıklıkla yaşanmasından dolayı yöneticiler ve işletme sahipleri hızlı kararlar almak durumunda kalmaktadır.

Bu sebeple de yöneticilerin işletmelerini hem yürütebilmeleri hem de karar alabilmeleri için temel düzeyde finansal bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.

Finansal tablolar işletmelerin üçüncü kişilere karşı bir aynasıdır. Finansal tabloların ne olduğu ve nasıl okunması gerektiği bu noktada önem kazanmaktadır. Özellikle ülkemizde, KOBİ yöneticilerinin üretim ve satışa odaklanması nedeniyle zaman zaman finansal yönetimi göz ardı etmektedirler.

Bu eğitimin amacı, basit bir dille erken uyarı, risk kontrolü, borç ve varlıkları yönetme konusunda daha bilinçli kararlar verilmesini sağlamak üzere finansal tabloları anlatmak, yorumlama bilgisi vermek, karar vericilerin bu çalışmaların da destek olmaktır.

Eğitim İçeriği:

 • Güncel Ekonomik ve Finansal Kavramlar
 • Genel Ekonomik Değerlendirme Kriterleri
 • Faiz, Serbest Piyasalar, Likidite, Döviz/Kur
 • Finansın Temel Fonksiyonları
 • Finansal Kavramlar ve İçerikleri
 • Finans ve İşletmeler için Önemi
 • Finansal Yönetim Anlayışı
 • Finansal Yöneticilerinin Karşılaştığı Temel Sorun
 • Mizan, Bilanço/Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz kaynak Değişim Tablosu
 • Bilançoda Kullanılan Dip Notlar
 • Aktif Pasif Yönetimi
 • Finans ve Fonksiyonları
 • Finansal Analiz
 • Performans Ölçüm Göstergeleri
 • Analiz Teknikleri (Yatay, Dikey,Rasyo)
 • Finansal Planlama ve Denetim
 • Bütçe Kurgu ve Yönetimi
 • Bütçe Nedir?
 • Uzun vadeli Finansman Gereksinimi: Proforma Tablolar
 • Kısa Vadeli Finansman Gereksinimi: Nakit Bütçesi
 • Yatırım Kararlarının Alınması ve Değerlemesi
 • Karşılaştırmalı bilanço ve oluşan tablolar üzerinde örnek çalışma

Eğitim Süresi : 2 Gün