Go to Top

OEE (Toplam Ekipman Verimliliği)

OEE (Toplam Ekipman Verimliliği)

Eğitimin Hedefi :

İşletmelerin değerlendirilmesinde temel ölçülerden biri olan OEE (Overall Equipment Effectiveness): Ekipman Etkinlik Oranı; Kalite Oranı, Çalışabilirlik ve Performans oranlarının birbirleri ile çarpımı sonucu elde edilen bir yüzde değeridir.
OEE=%100 olması demek, hiç bir makine duruşu olmadan, hiç hata yapmadan tam performans ile üretim yapıyorsunuz demektir.
Her ne kadar sektörel olarak değişse de %85 civarında bir OEE’ye sahip olmanız genel olarak iyi bir performans, kalite ve az makine duruşu ile çalıştığınız anlamına gelir.

Eğitimimizde OEE metodunun nasıl hesaplandığını ve iyileştirme çalışmalarına nasıl başlayacağımızı uygulamalı olarak öğreneceğiz.

İçerik:

•Yalın Üretim Nedir?

•8 Büyük İsraf •Toplam Üretken Bakım

•OEE Nedir?

•OEE’yi Etkileyen Kayıplar

•İş Gücünü Etkileyen Kayıplar

•Malzeme ve Enerjiyi Etkileyen Kayıplar

•OEE’de Zaman Kayıpları

•OEE Nasıl Hesaplanır?

•Verimlilik, Kullanılabilirlik ve Kalite Kayıpları

•Örnek Uygulamalar

Süre: 2 Gün