Go to Top

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

shutterstock_112483886 (Large)

Yönetici koçluğu gelecek ve sonuç odaklıdır. Kişinin bireysel istekleri ,iş yaşamındaki durumu ve gelecek beklentileri ön plandadır. Danışan, kariyeri ve beklentileri ile ilgili tüm soru ve sorunları gündeme getirir.

Danışanın çalıştığı veya çalışmak istediği kurumun yapısı göz önünde bulundurularak hedef belirleme ve gelişmeye açık yönlerin tespiti gerçekleştirilir. Ayrıca danışan ,yapılan görüşmeler neticesinde kendi güçlü yönlerini de keşfeder ve neler yapabileceğini fark ederek kariyer yolunda emin adımlar atar.

Yönetici koçluğunda çalışanların, yöneticilerin pozitif, uzun dönemli, ölçülebilir davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmelerine yardım etmek yönetici koçluğunun hedeflerindendir. Davranış değişikliklerinde hem yöneticilerin, hem de yönetilen ekiplerin verimliliklerine katkıda bulunulmaktadır. Yönetici koçu, tüm kaynaklarını çalışılan danışan , şirket ya da kurumun hizmetine sunmaktadır.

Yönetici koçunun tüm amacı danışanın ileriye doğru gelişim sağlamasıdır. Hangi davranışların değişmesi gerektiğine ilişkin yönetici koçu ve koçluk alan kurum arasında açık bir anlaşma yapılır. Koçluk sürecinin sonunda davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin hedef analizi yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir.

Danışanın değerleri ve yetenekleri doğrultusunda içinde bulunduğu durumda farkındalık yaşayarak başarılı ve mutlu olması için çalışmalar düzenlenir. Bu süreçte danışan kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

Çalışanlar kurumsal anlamda yönetici koçluğu hizmetini kendilerine ve değerlerine uygun olumlu iz bırakan imajlarını keşfetmek, kendilerine özgün iz bırakan liderlik tarzlarını keşfetme, güven oluşturmak, özgüven artırmak, saygınlıklarını ve güvenilirliklerini artırmak/ korumak, itibarlarını yönetmek, verimli çalışmak, yetkinliklerini ve performanslarını arttırmak, yeteneklerini keşfetmek, motivasyonlarını yükseltmek, karar vermek, iş ve özel hayatındaki dengeyi sağlamak, zamanlarını kaliteli işler için harcamak, hayallerini erişebilir hedef haline getirmek ve bu hedefe erişimi kolaylaştırmak için profesyonel koçluk hizmetleri satın alırlar.

Danışanın mevcut durumu ve alternatif durumları ilgili de çalışmalar yapılabilir. Yönetici koçluğu içerisinde profesyonel koçluk araçları kullanılarak kişinin iş ve sosyal hayat dengesi içerikleri de gündemde tutulur.