Go to Top

ETKİLİ İLETİŞİM VE KOÇLUK BECERİLERİ

shutterstock_236067196 (Large)

Koçluğun Türkiye’deki ve dünyadaki durumu, şirketlere olan katkıları her geçen gün gelişmektedir. Koçluk becerileriyle iş yönetim tarzı oluşturan çalışanlar ve şirketler performans yönetiminde ve verimlilikte artış kaydetmektedirler.  Koçluk araçları ve yönetimsel becerilerin ortaklaşa kullanılması yöneticilerin ve yönetici adaylarının gelişimi üzerinde olumlu katkı sağlanmaktadır.

İletişim yetenekleri gelişmiş bireyler ve çalışanlar kurum içinde ve dışında daha başarılı ilişkiler geliştirebilmektedirler. İletişim becerileri koçluk yapısıyla desteklendiğinde daha etkin iş sonuçları alınmaktadır.

“Etkili iletişim ve Koçluk Becerileri” eğitimiyle çalışanların iş ve sosyal hayattaki vizyonları gelişmektedir. Bu eğitimin sonucunda katılımcıların yaşamlarını ve işlerini etkin bir biçimde yönetmeleri gerçekleşmektedir.

İletişim yetenekleri gelişmiş bireyler koçluk becerilerini de kullanarak iş ve sosyal hayatta sonuç odaklı, analiz yetenekleri gelişmiş bir biçimde proaktif tutum sergilemektedirler. Katılımcıların yetkinliklerinin gelişmesini destekleyen bu eğitim , şirket çalışanlarının kurumsal ve bireysel ihtiyaçları olan güncel bilgi ve uygulamalarla özel olarak tasarlanmıştır.

Eğitim İçeriği:

 • Koçluk Nedir?
 • Koçluğun Türkiye ve Dünya’daki Yapısı
 • Koçluğun Diğer Yapılardan Farkları
 • Etkin Dinleme
 • Yapılan Dinleme Hataları
 • Dinlemede Aynalama ve Beden Dili
 • Güçlü Soru Sorma
 • Soru Tipleri
 • Algılama
 • Algı Temsil Sistemleri
 • Geri Bildirim Yöntemleri
 • İletişimde Kelime Seçiminin Önemi
 • Kişilik Profilleri
 • Transaksiyonel Analiz
 • Proaktif ve Reaktif Yaklaşım
 • Koçlukta Yaşam Çarkı
 • Paradigmalar
 • İş Yaşamında Koçluk
 • Vizyon Çalışması
 • Grup Farkındalık Uygulamaları

Eğitim Süresi: 2 Gün