Go to Top

SATIŞ KOÇLUĞU

shutterstock_179549732 (Large)

Satış koçluğu çalışmalarında satış ekibinin performansının arttırılarak satış hedeflerinin aşılabilmesi, müşteriye uygun davranış sergileyebilme becerisini kurum çalışanlarına kazandırılması, satış ekibinin motivasyonunu ve enerji seviyesini üst seviyede tutabilmek, satış yöneticisinin ekip üyelerini daha iyi tanıyarak davranışlarını uyarlayabilme becerisi kazanması hedeflenmektedir. Satış koçluğu satıcıyla beraber yeni olasılıklar yaratılabilecek güvenli bir zemin oluşturarak satıcının kendini yeniden oluşturmasını sağlayacak bir süreçtir. Profesyonel bir satış koçu, satış ekiplerine ve satış birimlerine koçluk hizmeti verebilir ve ekibin satış becerilerini artırarak yetkinlik kazanması sonucunda firmanın satış hedefini artırmada aktif rol oynayabilir.

Satış hazırlık aşamasından sonuca ulaşma aşamasına kadar satış ile ilgili tüm temel noktaların üzerinden geçilerek pratiklerle deneyimlemeleri ve algılamaları hedeflenmektedir.

Stratejik planlama ve pazarlama bakış açısıyla yönetmek içeriğine odaklanılan günümüzde, yöneticiler pazarlama bakış açısıyla süreçleri görüp, inceleyebilirler. Pazarın dinamiklerini gözlemleyebilmek, trendleri öngörebilmek ve sezebilmek, doğru pazarlama karmasını bir araya getirmek, marka bilinciyle süreçleri ele almak, marka dünyası yaratmayı öğrenmek, nihai müşteriyi algılamak bugünün hızla değişen trendler dünyasında her yöneticinin süzgecinde olmazsa olmaz temel bileşenlerdendir.

Satış koçluğu çalışmalarında takım olma, takım içinde görev dağılımı, takım içinde hedef belirleme, ekip ruhu yaratma konularında gelişim hedeflenmektedir.

Yapılan çalışmalarda durum analizini kapsayan SWOT analizi rakip analizi, şirket ve ürün için SWOT analizinin yanı sıra güçlü-zayıf yanları ve fırsatları keşfetme, etkinlik analizi, tehditlere karşı hazırlık, müşteriyi tanıma, sektörel değişiklikler, rakibi anlama detaylı incelemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.