Go to Top

8D ile Problem Çözme

8D ile Problem Çözme

Eğitimin Hedefi :

Ford tarafından geliştirilen 8D yöntemi, sürekli tekrarlayan kronik sorunları çözmede en etkili yöntemlerden biridir. Bu şekilde kök sebebi çözmeye odaklanır ve problemin daha ilk seferde ortaya çıkmasına neden olan yönetim sisteminin zayıflıklarını keşfetmeye çalışır. Bu eğitim ile problemleri 8 adımlı Ford yaklaşımı ile takım odaklı ve kök sebebi ortadan kaldıracak şekilde çözmeyi öğreneceğiz.

İçerik:
•Toplam Kalite Anlayışı
•Değer ve İsraf kavramı
•8D Yaklaşımı ve Tarihsel Gelişimi
•D0 – 8D Hazırlık
•D1 – Ekibin Kurulması
•D2 – Problemin Tanımlanması
•D3 – Acil ve Koruyucu Aksiyon Planı
•D4 – Kök Neden Analizi ve Doğrulama
•D5 – Kalıcı ve Düzeltici Aksiyonlar
•D6 – Tekrarı Önleme
•D7 – Sonuçların Değerlendirilmesi / Bireysel Takdir ve Tanıma

Süre: 2 Gün