Go to Top

Yalın Üretim Teknikleri

Yalın Üretim Teknikleri

Daha kaliteli, daha hızlı, daha ucuz, daha esnek!

Maliyeti arttırmadan kaliteyi yükseltmek, stokları arttırmadan teslim süresini kısaltmak, küçük miktarlı  siparişleri verimi düşürmeden gerçekleştirmek, sevkiyatları zamanında yapmak, daha az kaynakla daha  çok gelir elde etmek, daha az işletme sermayesi ile çalışabilmek ve yeni yatırımlar için kaynak

ayırabilmek. Bu sorular sektörden, kullanılan teknolojiden, firmanın büyüklüğünden bağımsız olarak

tüm üretim şirketlerinin yöneticilerini meşgul etmekte. Siz de onlardan biriyseniz “Yalın Üretim” ile  tanışma vakti gelmiş demektir.

Yalın Üretim aynı anda hem daha kaliteli, hem daha hızlı, hem daha ucuz, hem de daha esnek

olmanın; tüm bunları aynı anda başarmanın yöntemidir. 1950′li yıllardan itibaren Toyota fabrikalarında  geliştirilen yalın üretimsistemi bugün havacılıktan kimyaya, tüketim ürünlerinden ağır sanayiye,

gıdadan metal işlemeye her alanda uygulanmaktadır.1.Eğitimin Hedefi :

Yalın Üretim Eğitimi giriş niteliğindedir ve üretim alanında yalın uygulamalar için temel yaklaşımı  aktarmayı amaçlar. Özellikle neden yalınlaşmak gerektiği üzerine vurgu yapılarak, kavram ve

uygulamalar örnekler, rakamsal sonuçlar ile açıklanır. İsraf ve değerin ayırt edilebilmesi, akış süresinin

öneminin anlaşılması, kullana geldiğimiz kitle üretimi yöntemlerinin yarattığı sorunları görebilmek  eğitimin temel hedeflerindendir.2.İçerik :1Yalın Düşünce2Yalın Üretimin Temel İlkeleri3Katma Değer ve İsraf4Değer Akış Haritalama5Yalın Liderlik ve yalın organizasyonlar3.Katılımcılar :

Orta düzey yöneticiler  Mühendisler

Vardiya sorumluları  Ekip ve Takım Liderleri

Ekip çalışmaları içinde yer alacak mavi yaka

4-Süre: 1 Gün