Go to Top

5S ve Görsel Yönetim5S ve Görsel Yönetim

Japonca 5 kelimenin baş harflerinden oluşan ve kısaca 5S adı verilen bu yöntem; uygulama kolaylığı ve tüm  çalışanların katılımını sağlaması ile dikkat çeken basit adımlardan oluşur. İşyeri düzeninin sağlanması, aranılan  malzemenin yerinde bulunması, gereksiz malzemelerden arındırma ve karışıklığın önlenmesi amaçlanır.  Bunun için de temiz bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların motivasyonunu arttırmak, ekipman arızalarını en aza  indirmek ve en önemlisi yapılan tüm çalışmaların devamlılığı, disipline edilerek, alışkanlık haline getirilmesini  hedefler.

Eğitimin Hedefi :

Çalışma ortamlarında düzensizliklerden kaynaklanan düşük verimin ve kayıpların kontrol altına alınması için gerekli  olan yönetim sisteminin prensiplerini açıklamak, uygulamalardan örnekler göstermek.

5S Adımları
Adım Ayıklama
Adım Düzenleme
Adım Temizlik
Adım Standartlaştırma
Adım Disiplin

5S Uygulama Süreci – Örnek 5S sistem tasarımı

Katılımcılar :
Orta düzey yöneticiler  Mühendisler
Vardiya sorumluları  Ekip ve Takım Liderleri
Ekip çalışmaları içinde yer alacak mavi yaka

Süre: 1 Gün