Go to Top

Süreçlerle Yönetim

Süreçlerle Yönetim

1.Eğitimin Hedefi :

Günümüzde fonksiyonel yönetim etkinliğini yitirmiş, süreç yönetimi ön plana çıkmıştır. Müşteriye sağlanan ürün ve hizmet yönetilen süreçlerin çıktılarıdır. Süreçleri belirlemek, tanımlamak, performansını izlemek ve iyileştirmek öğelerini içeren Süreç Yönetimi, kuruluş içinde müşteriye katma değer yaratan faaliyetlere odaklanarak toplam etkinliğin artmasını sağlar. Etkin bir Süreç Yönetimi fonksiyonel organizasyonlarda yaşanan işlerin sahiplenilmemesi, iletişim güçlüğü, kaynak israfı, işlerin tekrar etmesi gibi darboğazları ortadan kaldırır. Daha fazla etkinlik, verimlilik, esneklik ve kapasite ile daha kısa çevrim sürelerine ulaşmak için süreçler iyileştirilmelidir.    

Bu eğitim ile ı; süreç yönetiminin temel öğeleri olan süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç hedefleri ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilgilendirmek.

2. İçerik:
•Fonksiyonel yönetim – süreçlerle yönetim farklılıkları ve kazanımlar •Sistem Yaklaşımı
•Süreç yönetimi ve süreçlerle yönetim
•Süreç ve insan
•Süreçlerin belirlenmesi (sınıflandırma ve hiyerarşi kavramları)
•Süreçlerin tanımlanması (Süreç amacı, akış diyagramları, sahiplendirme, süreçler arası etkileşim, performans göstergeleri ve ölçüm sistemi) •PQCDSHEM Yaklaşımı •Kurum stratejileri ve süreç hedefleri ile ilişkilendirme •Süreç İyileştirme

3Süre: 2 Gün