Go to Top

FMEA

FMEA

Eğitimin Hedefi :

FMEA, üretim/hizmet faaliyetlerinden emin olmak için, bu faaliyetler ile ilgili çalışanlar tarafından kullanılan bir risk analizi  ve yönetimi tekniğidir. Yeni ürünlerin/hizmetlerin devreye alınmasına veya mevcut ürünlerin/hizmetlerin üretiminin başarı ile yapılmasına destek olur. Üretim/hizmet faaliyetlerindeki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve ilgili mekanizmaları belirler. 

İçerik:
•FMEA Nedir?
•FMEA’ in Amacı
•FMEA Türleri
•Proses FMEA Nedir?
•Tasarım FMEA Nedir?
•Servis FMEA Nedir?
•Proses FMEA Uygulama Adımları
•Konu Seçimi ve Kapsamın Belirlenmesi
•Ekibin Oluşturulması
•Mevcut Durum Analizi
•Potansiyel Hata Türleri
•Potansiyel Hataların Etkileri
•Etkilerin Şiddeti ve Sınıfı
•Kök Neden Analizi
•Hata Türleri için Kök Neden Analizi
•Olasılık Değerleri
•Mevcut Kontrol Yöntemleri
•Tespit Edilebilirlik Değerleri
•Risk Öncelik Sayısının (RÖS)
•Karşı Önlemlerin Tanımlanması ve Seçimi
•İyileştirme Planının Oluşturulması
•Sonuçların izlenmesi ve doğrulanması
•Standartlaştırma ve Yaygınlaştırma

Süre: 2 Gün