Go to Top

İŞ YAŞAMINDA KOÇLUK BECERİLERİ

62 (Large)

“İş Yaşamında Koçluk Becerileri” eğitiminde yönetim becerileri ve performansı geliştirmenin yanı sıra koçluk bakış açısını iş yaşamında etkin hale getirmek hedeflenmektedir.

Profesyonel iş yaşamında yöneticilerin ve çalışanların bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşması için yönetim becerilerini ve çalışma performanslarını geliştirmeye yönelik modern uygulama ve yöntemlerle tasarlanmış profesyonel koçluk bakış açısının etkin olduğu kurumsal bir eğitimdir.

Koçluk bakış açısıyla  katılımcıların şirket vizyonu çerçevesinde koçluk becerileri ve araçlarını kullanmaları sağlanmaktadır.

Katılımcıların öğrenilen koçluk becerilerini iş yaşamında kullanabilecekleri alanlar üzerinde çalışılmaktadır. Uygulama ve envanterler desteğiyle öğrenilen bilgilerin kalıcı olması ve şirkete katma değer yaratması hedeflenmektedir.

Bu eğitimde bireysel, kurumsal anlamda koçluğun uygulanabilirliği, kurum içi koçluk çalışmalarının etkin hale getirilmesi ve şirket çalışanlarının koçluğun yapısını anlayıp becerilerini geliştirmesi için çalışanlar bilgi ve tecrübe bakımından desteklenmektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Koçluk Nedir? İş Yaşamında Uygulamaları Nelerdir ?
 • Koçluğun Diğer Mesleklerden Farkları
 • Dünya’da ve Türkiye’de Koçluğun Yapısı
 • Etkin Dinleme Becerileri – 1. 2. 3. Seviye Dinleme
 • Farkındalıkta Soruların Gücü
 • T – Grow Modeli ve Uygulanması
 • Koçlukta ve İletişimde Soru Teknikleri
 • Ruh – Beden – Zihin – Denge
 • Vizyon Çalışması
 • Yaşam ve Yöneticilik Çarkı Uygulamaları
 • Proaktif ve Reaktif Davranış Modelleri
 • Etkinlik Analizinin İş Yaşamında Uygulanması
 • İş Yaşamında Koçvari Yaklaşımların Önemi ve Uygulamaları
 • Geri Bildirim ve Takdir
 • İç Sesimiz – Sabotajcı
 • İş Yaşamında : Performans – Potansiyel – Parazitler
 • Kişisel Paradigmaların Hayatımıza Etkileri
 • Koçlukta Beden Dilini Etkin Kullanabilmek ve Analiz Edebilmek
 • Proaktif ve Reaktif Davranış Modelleri
 • İş Yaşamında Mindfulness
 • Grup Farkındalık ve Koçluk Uygulamaları

Eğitim Süresi : 3 Gün