Go to Top

YARATICI DRAMA

dramasmall

Yaratıcı drama, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir düşüncenin, bir amacın doğaçlama ve rol oynama tekniklerinden yararlanarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı drama çalışmalarında özgüven, iletişim, farkındalık, yeni bakış açısı kazanabilmek gibi kişileri geliştirecek kazanımlar elde edilmektedir.

Yaratıcı Drama çalışmalarının bireylere ve çocuklara olan katkıları şunlardır:

 • Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma becerileri
 • İletişim becerileri
 • Özgüven
 • Beden dilini etkin kullanabilme
 • Yaratıcılık ve estetik bakış açısı
 • Birey olma bilinci
 • Duyguların farkındalığı
 • Duyguları kullanıp, yönetebilme
 • Sanata duyarlılık
 • Bireysel farklılıkları fark edebilme becerisi
 • Toplumsal değerleri fark edebilme

Çocuklar için Yaratıcı Drama

Yetişkinler için Yaratıcı Drama