Go to Top

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA

3Çocukların kişisel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen yaratıcı drama çalışmalarında çocuklar tarafından iletişim, özgüven, beden dili kullanımı, yaratıcılık ve birey olma bilinci gibi kazanımlar elde edilmektedir.

Çocukluk dönemindeki davranışlar, yetişkinlikteki kişilik yapısını, değer yargılarını, tutum ve tavırları, ilgi alanlarını, becerileri, alışkanlıkları biçimlendirmede etkilidir.

Yaratıcı Drama çalışmalarında çocukların iletişim, özgüven, duyguları ifade edebilmeleri, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi ve sanatsal bakış açısı kazanabilmeleri hedeflenmektedir.

Yaratıcı drama çalışmalarıyla çocuklar, öğrenme ve gelişim süreçlerinde önemli aşamalar kaydetmektedir.

Çocuklar için açılan yaratıcı drama grupları:

4 Yaş Grubu

5-6 Yaş Grubu

7-8 Yaş Grubu

9-12 Yaş Grubu

İzmir’deki yaratıcı drama çalışmalarımızda çocuklara yönelik açtığımız gruplarla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.