Go to Top

Bireysel Eğitimler

positioning-business (Large)

Akademimiz bireysel eğitimler kapsamında aşağıda belirtilen temel program alanlarının bir çoğunda doğrudan hizmet vermektedir.

Mesleki gelişime dönük bireysel eğitim programlarımız  yetiştirme ve bilgi tazeleme, mesleki ilerleme eğitimi çalışma yaşamının gerektirdiği nitelikleri kazandırmaya dönük eğitimlerdir. Bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, mesleklerin içeriğini değiştirmekte, iş yaşamı içindeki hareketlilik işgücünün farklı rolleri oynamasını zorlamaktadır. Bu değişimler, işgücünü uyarlama, yeterliğini yükseltme, yenileştirme gibi eğitimleri gerektirmektedir.

Kendini gerçekleştirme – kişisel ve kariyer gelişimine dönük eğitim programlarımızda ise bireylerin kendini tanıması ve kişisel gelişimi, bireyin kendini ve çevresini tanıması, yeteneklerini geliştirerek yeterliklere dönüştürmesi, amaçları ile yeterlikleri arasında dengeli bir uyum sağlayarak davranışsal bir yaklaşımla sorunlarını çözebilmesi amacıyla, kişisel gelişim eğitimi verilmektedir. Bu eğitimler bireylerin mesleki yaşamlarına da katkıda bulunmaktadır.

Bireysel eğitimlerimizde kişilerin bireysel ve kariyer anlamındaki gelişimleri için uzman eğitmenlerimiz tarafından uygulamalı içerikler katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Bireysel seminerler kapsamında da konusuna göre süresi 2 saatten bir haftaya kadar değişebilen seminer programlarımız bulunmaktadır. Seminerler sayfamızdan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.