Go to Top

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

ogrncikoclug

Öğrenci koçluğu, gelecek ve sonuç odaklı bir yaklaşımdır.

Öğrenci koçlarımız başlangıç sürecinde aile ve öğrenciyle görüşme gerçekleştirir. Ailenin ve öğrencinin başarı kriterlerine göre hedefler belirlenir. Öğrencilerin hedeflerine odaklanmalarında yaşadıkları sorunlar tespit edilir. Başarılı ve mutlu bireyleri ortaya çıkarmak için öğrencilerin yeteneklerine, değerlerine, zihin ve iletişim yapılarına göre çalışmalar düzenlenir.

Planlı ve programlı olarak okul , aile ve sosyal yaşamdaki denge göz önünde bulundurularak öğrencilerin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi önceliklidir.

Öğrencinin mevcut durumundan daha iyi bir duruma gelmesi için güncel ve modern yöntemler kullanılmakta ve öğrencinin içsel dinamikleri harekete geçirilmektedir. Bu süreçte öğrenci, kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

Öğrenciler, öğrenci koçluğu sürecinde kendileri ve içinde bulundukları ortam içinde farkındalık ve yeni beceriler kazanmaktadır.

Sınavlara hazırlık, sınav stresi, programlı çalışma, hedef belirleme gibi konularda öğrenci koçluğunun araçları kullanılarak öğrenciler desteklenmekte ve motive edilmektedir. Sosyal hayat ve okul hayatı dengesi için gerekli destek de koçlarımız tarafından sağlanmaktadır.

Hedeflerine ulaşmak isteyen öğrencilere yol arkadaşı olan ICF üyesi koçlarımız  öğrencilerin yaşamlarında başarılı ve mutlu olmaları için yoğun çaba göstermekte ve onlara ışık tutmaktadır.